Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Archiwum wydarzeń

13 - 16 lipca 2015 r. - Tydzień diagnozy gotowości do nauki matematyki

$image_alt

Nazwa wydarzenia

Tydzień diagnozy gotowości do nauki matematyki

Opis wydarzenia

Diagnoza gotowości matematycznej dotyczy dzieci rozpoczynających naukę w szkole (5-6-7- letnich).

Termin i miejsce wydarzenia

13.07.2015r. - 16.07.2015r. - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sopocie (Miejsce Odkrywania Talentów), ul. Władysława IV 23/25 Sopot,
tel. 58 5515133

Kto może wziąć udział

Dzieci w wieku 5, 6 i 7 lat.

Kontakt do organizatorów

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sopocie (Miejsce Odkrywania Talentów)
tel. 58 5515133

view szablon artykułu