Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Archiwum wydarzeń

17 kwietnia 2015 r. - Trzeci wykład z cyklu "Świat jest matematyczny" – Akademia Pomorska w Słupsku: prof. dr hab. Władysław Wilczyński, Uniwersytet Łódzki, „Możliwe i niemożliwe w matematyce”

$image_alt

Opis wydarzenia

Wykład „Możliwe i niemożliwe w matematyce" będzie dotyczył zagadnień geometrii i algebry, o których matematycy wiedzą, że nie da się ich rozwiązać, ponieważ taka jest natura rzeczy, a nie dlatego, że nie potrafimy. Jako przykłady posłużą odcinki niewspółmierne, bryły platońskie i wielokąty foremne, klasyczne problemy starożytności oraz równania wielomianowe.

Termin i miejsce wydarzenia

17 kwietnia 2015 r. – Akademia Pomorska w Słupsku
godz. 12:00 - 13:00,  Aula Rektoratu Akademii Pomorskiej (sala 414) 
Słupsk,  ul. Bohaterów Westerplatte 64  

Kto może wziąć udział

Władze uczelni, środowisko akademickie, władze miasta i regionu, kadra zarządzająca szkół i placówek oświatowych, nauczyciele i studenci,   osoby zainteresowane bez względu na wiek i wykształcenie.

Kontakt do Organizatorów

am-pap@apsl.edu.pl

view szablon artykułu