Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Archiwum wydarzeń

20 - 22 kwietnia 2015 r. - Tydzień Matematyki w III Liceum Ogólnokształcącym im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie

$image_alt

Nazwa wydarzenia

Tydzień Matematyki w III Liceum Ogólnokształcącym im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie.

Opis wydarzenia

W dniach 20-22.04 w III Liceum Ogólnokształcącym im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie organizowany jest Tydzień Matematyki. W ciągu kilku dni uczniowie klas I, II i III będą uczestniczyli w matematycznych konkursach, grach i zabawach. Poniżej przedstawiamy ogólne zasady i szczegółowy harmonogram wydarzeń:

Zasady:

Do każdego konkursu

  • Rummikub
  • GeoGebra
  • Matematyka w chemii
  • Matematyka w biologii
  • Matematyka w geografii

Każda uczestnicząca w konkursach klasa zgłasza trzyosobowe zespoły uczniów. W dniach 20-22.04 zespoły te biorą udział w konkursie na 3 godzinie lekcyjnej w ustalonych salach.

Plakaty, wiersze, bajki zespoły oddają do 20.04.2015.

Harmonogram:

20.04.2015
Szachowe Mistrzostwa III LO w Sopocie o Puchar Dyrektora ( uczestników 25, do finału zakwalifikowało się 6 uczniów. Początek rozgrywek 3 godz. lekcyjna – mała salka gimnastyczna)

Rummikub – sala informatyczna

21.04.2015
Krótki kurs z GeoGebry, po którym uczestnicy będą mieli do wykonania własny projekt - sala informatyczna

22.04.2015
konkursy

  • Matematyka w chemii
  • Matematyka w biologii
  • Matematyka w geografii

23.04.2015
Filozofowie w matematyce, matematycy w filozofii

24.04.2015
945 -
Podsumowanie tygodnia matematyki oraz prezentacja.

Termin i miejsce wydarzenia

20 - 22.042015 r. – III Liceum Ogólnokształcącym im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie

Kto może wziąć udział

Uczniowie klas I i II  III Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie

Kontakt do organizatorów

Nauczyciele III LO w Sopocie - http://www.3lo.sopot.pl/

view szablon artykułu