Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Archiwum wydarzeń

20 maja 2015 r. - Matematyczny BAŁTYCKI FESTIWAL NAUKI na Politechnice Gdańskiej

$image_alt

Zapraszamy na nadchodzacy Matematyczny BAŁTYCKI FESTIWAL NAUKI.

W programie wiele atrakcji. Poniżej przedstawiamy te, które proponuje u siebie Politechnika Gdańska:

20 maja 2015 r. (środa)

Japońskie liczydło - warsztaty z sorobanem

Czas i miejsce wydarzenia: godz. 9:00 – 10:00 - sala multimedialna Biblioteki Głównej w Gmachu Głównym
Politechniki Gdańskiej (Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12)

Forma zajęć: warsztaty

Osoby odpowiedzialne: mgr Justyna Woroń, mgr Małgorzata Kula (CNMiKNO PG)

Kontakt w sprawie rejestracji: justyna.woron@pg.gda.pl

Liczba oczekiwanych uczestników: 22 osoby (szkoła podstawowa kl. 4-6)

Opis wydarzenia:

Soroban jest japońską wersją liczydła. Okazuje się, że w czasie liczenia na sorobanie intensywnie współpracuje prawa i lewa półkula mózgowa, co ma niebagatelny wpływ na rozwój intelektualny. Uczniowie będą mieli okazję poznać historię powstania sorobanu i korzyści z jego stosowania. Poznają reprezentację liczb oraz nauczą się podstawowych działań na sorobanie.

 

21 maja 2015 r. (czwartek)

Kostka Rubika - historia i współczesność fascynującego wynalazku

Czas i miejsce wydarzenia: godz. 9:00 – 10:00 i 10:00-11:00 - sala 104 w Budynku CNMiKnO Politechniki Gdańskiej
(Gdańsk, al. Zwycięstwa 25)

Forma zajęć: pokaz

Osoby odpowiedzialne:  mgr Danuta Beger, Kalina Brzezińska (CNMiKNO PG)

Kontakt w sprawie rejestracji: danuta.beger@pg.gda.pl

Liczba oczekiwanych uczestników: 25 osób (szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne)

Opis wydarzenia:

Zapoznanie się z historią i obecnymi losami kostek Rubika. Układanie wielu typów kostek. Pokaz układania kostek przez aktualną mistrzynię świata. Dla uczestników przewidziano drobne upominki.

 

21 maja 2015 r. (czwartek)

Świat tangramów - konkurs układania figur

Czas i miejsce wydarzenia: godz. 12:00 – 13:00 i 13:00-14:00 - sala 104 w Budynku CNMiKnO Politechniki Gdańskiej
(Gdańsk, al. Zwycięstwa 25)

Forma zajęć: konkurs

Osoby odpowiedzialne: Danuta Beger, Anna Niewulis, Katarzyna Kiepiela (CNMiKNO PG)

Kontakt w sprawie rejestracji: danuta.beger@pg.gda.pl

Liczba oczekiwanych uczestników: 12 osób (szkoły podstawowe kl. 4-6)

Opis wydarzenia:                                           

Prezentacja jednej z najstarszej gier ludzkości połączona z konkursem sprawdzającym umiejętności radzenia sobie z geometrią na płaszczyźnie poprzez układanie tangramów.

 

21 maja 2015 r. (czwartek)

W krainie cudów nieskończoności

Czas i miejsce wydarzenia: godz. 11:00 – 12:00 - sala 167 w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej (Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12)

Forma zajęć: wykład

Osoby odpowiedzialne: dr Jolanta Wesołowska (CNMiKNO PG)

Kontakt w sprawie rejestracji: cnm@pg.gda.pl

Liczba oczekiwanych uczestników: 150 osób (gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, dorośli)

Opis wydarzenia:                                           

Wykład przybliża pojęcie nieskończoności, znane już starożytnym. Przez długi czas nie traktowano nieskończoności jako odrębnego obiektu, nie badano jej samej, obawiając się m.in. związanych z nią paradoksów. Czy suma zer może nie być zerem? Czy dwa razy więcej może oznaczać tyle samo? Ile jest liczb? W kapryśnym świecie nieskończoności odpowiedzi zwykle są bardziej skomplikowane niż same pytania.

 

22 maja 2015 r. (piątek)

Triki matematyki (zapisy zamknięte)

Czas i miejsce wydarzenia: godz. 09:00 – 09:20; godz. 9:25 – 9:45; godz. 10:00 – 10:30 - sala multimedialna Biblioteki Głównej w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej (Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12)

Forma zajęć: warsztaty

Osoby odpowiedzialne: dr Anna Wojciechowska, dr Magdalena Łapińska (CNMiKNO PG)

Kontakt w sprawie rejestracji: cnm@pg.gda.pl

Liczba oczekiwanych uczestników: 25 osób (szkoła podstawowa (kl. 1 - 3), szkoła podstawowa (kl. 4 - 6)
gimnazjum)

Opis wydarzenia:                                           

 

22 maja 2015 r. (piątek)

Rozwiązywanie układów równań uogólnioną metodą przeciwnych współczynników

Czas i miejsce wydarzenia: godz. 11:10 – 11:45 - Audytorium 1 L w Budynku Wydział Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki Politechniki Gdańskiej (Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12)

Forma zajęć: wykład i pokaz

Osoba odpowiedzialna: dr Krzysztof Radziszewski (CNMiKNO PG)

Kontakt w sprawie rejestracji: cnm@pg.gda.pl

Liczba oczekiwanych uczestników: 200 osób (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne)

Opis wydarzenia:                                           

Wykład ma na celu uświadomienie młodzieży potęgi ich wiedzy, która pozwala rozwiązywać dowolne układy równań liniowych.

 

22 maja 2015 r. (piątek)

Wybrańcy bogów

Czas i miejsce wydarzenia: godz. 11:50 – 13:00 Audytorium 1 L w Budynku Wydział Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki Politechniki Gdańskiej (Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12)

Forma zajęć: wykład i pokaz

Osoba odpowiedzialna: mgr Wojciech Grąziewicz (CNMiKNO PG)

Kontakt w sprawie rejestracji: cnm@pg.gda.pl

Liczba oczekiwanych uczestników: 200 osób (szkoły ponadgimnazjalne, dorośli)

Opis wydarzenia:

Opowieść o życiu i osiągnięciach trzech wielkich geniuszy matematycznych: Évarista Galois, Srinivasa Ramanujana i Stefana Banacha. Podczas wykładu zaprezentowane zostaną także niektóre rezultaty i osiągnięcia za pomocą programu do obliczeń symbolicznych i numerycznych.

 

22 maja 2015 r. (piątek)

Matematyka i humanistyka - dziedziny odległe czy bliskie?

Czas i miejsce wydarzenia: godz. 13:10 – 14:00 - Audytorium 1 L w Budynku Wydział Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki Politechniki Gdańskiej (Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12)

Forma zajęć: wykład

Osoba odpowiedzialna: dr Lucyna Kapała

Kontakt w sprawie rejestracji: cnm@pg.gda.pl

Liczba oczekiwanych uczestników: 200 osób (gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, dorośli)

Opis wydarzenia:                                           

Humanistykę i nauki ścisłe, przede wszystkim matematykę, łączy, wbrew pozorom, bardzo wiele. Od czasów starożytnych sztuka - architektura, rzeźba, malarstwo, muzyka, literatura - posługiwały się kanonami, a więc zasadami, które miały charakter matematyczny. Perspektywa, konstrukcja ściśle matematyczna pozwalająca na przedstawienie przedmiotu trójwymiarowego na płaszczyźnie stosowana była w malarstwie do XX wieku. Również sztuki wizualne czasów współczesnych od awangardowych nurtów z początku XX wieku (kubizm,abstrakcja geometryczna i in.) a także literatura i nauka o literaturze, film, muzyka inspirowane są odkryciami w dziedzinie matematyki (geometria nieeuklidesowa) czy fizyki (teoria względności A. Einsteina). Zdobycze matematyczne umożliwiły w ostatnich latach ogromny postęp w neurobiologii, która wywiera wielki wpływ na rozumienie istoty człowieka poprzez poznanie sfery jego emocji, "zastrzeżonej" dotąd, jak się wydawało, dla humanistyki.

 

22 maja 2015 r. (piątek)

Zobaczyć matematykę

Czas i miejsce wydarzenia: godz. 11:00 – 12:00; godz. 12:00 - 13:00 - 239 w Budynku Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej (Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12)

Forma zajęć: warsztaty komputerowe

Osoba odpowiedzialna: mgr Justyna Woroń, mgr Małgorzata Kula (CNMiKNO PG)

Kontakt w sprawie rejestracji: justyna.woron@pg.gda.pl

Liczba oczekiwanych uczestników: 30 osób (szkoły ponadgimnazjalne)

Opis wydarzenia:                                           

Warsztaty komputerowe z użyciem programu Geogebra. Geogebra jest wieloplatformowym, darmowym oprogramowaniem służącym do wizualizacji zagadnień i problemów matematycznych.

 

22 maja 2015 r. (piątek)

Świat łamigłówek matematycznych

Czas i miejsce wydarzenia: godz. 09:00 – 15:00 - sala 121 w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej (Gdańsk,
ul. Narutowicza 11/12)

Forma zajęć: warsztaty

Osoby odpowiedzialne: Agnieszka Bartłomiejczyk, Magda Dettlaff, Magdalena Lemańska (WFTiMS PG)

Kontakt w sprawie rejestracji: magda@mif.pg.gda.pl

Liczba oczekiwanych uczestników: (szkoły podstawowe kl. 1-3)

Opis wydarzenia:                                           

W ramach warsztatów z uczniami będziemy prowadzić zajęcia w formie zagadek i quizów matematycznych. Dzieci będą podzielone na grupy 4-5 osobowe i będą cyklicznie uczestniczyły w przygotowanych zadaniach przechodząc między poszczególnymi stanowiskami. Przewidujemy stanowiska m. in. na temat: sudoku, tangramy, szyfrowanie, fraktale.

 

23 maja 2015 r. (sobota)

Ogródek matematyczny (zapisy zamknięte)

Czas i miejsce wydarzenia: godz. 11:00 – 12:00; godz. 12:00 - 13:00 - Ogród przed  Budynkiem CNMiKnO Politechniki Gdańskiej
(Gdańsk, al. Zwycięstwa 25) lub Dziedziniec Fahrenheita w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej

Forma zajęć: piknik naukowy

Osoby odpowiedzialne: zespół pracowników CNMiKnO

Kontakt w sprawie rejestracji: cnm@pg.gda.pl

Liczba oczekiwanych uczestników: 200 osób (przedszkola, szkoły podstawowe kl. 1-3)

Opis wydarzenia:                                           

Impreza popularyzatorska organizowana w formie pikniku naukowego (o ile to możliwe w plenerze) obejmująca różnorodne gry i zabawy matematyczne, przygotowane na kilkunastu różnych stanowiskach.
Uczestnicy imprezy biorą udział w zabawach rozwijających wyobraźnię geometryczno-przestrzenną, do których można zaliczyć między innymi te zabawy, w których wykorzystywano klocki, zapałki oraz klasyczne lub okrągłe tangramy. Dzieci mogą zmierzyć się z wyzwaniami logiczno-plastycznymi, na specjalnie do tego przygotowanych arkuszach.

view szablon artykułu