Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Konkursy

16 lutego - 25 marzec 2015 r.: Akademia Pomorska, konkurs plastyczny "Matematyka jest wszędzie" na plakat/rysunek promujący matematykę

$image_alt

16 lutego 2015r. - 25 marzec 2015 r.

Nazwa wydarzenia

Konkurs plastyczny "Matematyka jest wszędzie"

Opis wydarzenia

Instytut Matematyki Akademii Pomorskiej w Słupsku organizuje Konkurs plastyczny na plakat/rysunek promujący matematykę dla uczniów szkół podstawowych.

Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: Regulaminem).
Regulamin Konkursu jest dostępny w Instytucie Matematyki Akademii Pomorskiej oraz Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, a także na stronach internetowych: www.matematyka.apsl.edu.pl, www.odn.slupsk.pl

Termin wydarzenia

16.02.2015-25.03.2015, Akademia Pomorska

Kto może wziąć udział?

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych: I kategoria – uczniowie klas 1-3; II kategoria – uczniowie klas 4-6.

Warunki udziału w konkursie

Konkurs trwa od 16.02.2015 do 25.03.2015. Prace należy nadsyłać do dnia 25.03.2015 na adres:

Akademia Pomorska w Słupsku Instytut Matematyki
ul. Arciszewskiego 22d
76-200 Słupsk
z dopiskiem na przesyłce „Konkurs na plakat".

 

Każda ze szkół może nadesłać drogą pocztową maksymalnie trzy prace w każdej kategorii. Każda praca winna zawierać imię i nazwisko ucznia, klasę, imię i nazwisko Opiekuna ucznia oraz adres szkoły (na odwrocie plakatu/rysunku). W przypadku nadesłania większej ilości plakatów przez jedną szkołę w danej kategorii, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru trzech plakatów metodą losową, bez uwzględniania w Konkursie pozostałych prac z tej placówki oświatowej. Maksymalny format prac A2. Technika wykonania prac dowolna.

W przypadku dodatkowych pytań można skontaktować się z koordynatorem konkursu: dr Robert Drozdowski, r.drozdowski@wp.pl

Przesłanie plakatu oznacza, że Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia. 

Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 10.04.2015 roku. Oceny nadesłanych prac dokona Komisja Konkursowa w składzie:

  • przedstawiciel Instytutu Matematyki Akademii Pomorskiej w Słupsku
  • przedstawiciel Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku
  • przedstawiciel Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku

Ogłoszenie wyników nastąpi po 10.04.2015 roku poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej: www.matematyka.apsl.edu.pl, www.odn.slupsk.pl

Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą e-mailową w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu.

Nagrody

Wszystkie prace nagrodzone bądź wyróżnione przez Komisję Konkursową będą zaprezentowane na zorganizowanej wystawie.

Uwagi dodatkowe

  • Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.
  • Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w konkursie.
  • Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych plakatów/rysunków  (także tych nienagrodzonych)  w publikacjach i/lub działaniach promocyjnych Organizatora.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych prac w kampaniach reklamowych i/lub materiałach reklamowych Organizatora bez obowiązku wynagradzania dla autora plakatu.
  • Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.
  • Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe.

Kontakt do Organizatorów

dr Robert Drozdowski, r.drozdowski@wp.pl - Akademia Pomorska w Słupsku

view szablon artykułu

Organizatorzy

Współorganizatorzy

Współpracują z nami

Patronat medialny