Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Archiwum wydarzeń

22 maja 2015 r. - Matematyczne referaty uczniowskie

$image_alt

Nazwa wydarzenia

Matematyczne referaty uczniowskie przygotowywane i wygłaszane przez uczniów pod opieką merytoryczną nauczycieli akademickich

Opis wydarzenia

Prezentacja referatów uczniowskich, przygotowanych przez wybranych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Referaty powstaną pod opieką merytoryczną nauczycieli akademickich.

Termin i miejsce wydarzenia

22 maja 2015 r. - Uniwersytet Gdański.

Kto może wziąć udział?

Uczniowie, studenci oraz osoby ze środowiska akademickiego i nauczycieli.

Kontakt do Organizatorów

Dr Michał Stukow Michal.Stukow@mat.ug.edu.pl - Uniwersytet Gdański.
view szablon artykułu