Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Archiwum wydarzeń

26 listopada 2015 r. - Matematyka jako ważny składnik kultury i cywilizacji

$image_alt

Nazwa wydarzenia

Matematyka jako ważny składnik kultury i cywilizacji

Opis wydarzenia

Dnia 26 listopada 2015 r. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się kolejne wydarzenie popularnonaukowe, skierowane do uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych naszego województwa.

Towarzyszyć jemu będą różnorodne atrakcje promujące matematykę:

  • warsztaty dotyczące ważnych i ciekawych problemów matematycznych z zakresu szkoły średniej, oraz innych popularnonaukowych;

  • trzy wykłady o tematyce popularnonaukowej;

  • cztery prezentacje dotyczące studiowania na różnych specjalnościach matematycznych, oraz różnic między nauką w szkole a studiowaniem;

  • interaktywna wystawa, połączona z konkursem na temat studiowania matematyki na Uniwersytecie Gdańskim;

  • Statyczny Tor Przeszkód, łączący zabawę z pewnym wysiłkiem intelektualnym;

  • Kawiarnia Szkocka, czyli stawianie i rozwiązywanie problemów w równie nieformalnym otoczeniu, jak to czynili w okresie międzywojennym słynni matematycy ze Lwowa;

  • Matematyczne Andrzejki, połączone z zabawnym konkursem sprawdzającym predyspozycje matematyczne.

Termin i miejsce wydarzenia

26 listopada 2015 r. - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

Kto może wziąć udział:

Uczniowie i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych Województwa Pomorskiego.

Na trzy pierwsze imprezy obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc ograniczona.

Szczegółowe informacje, harmonogram oraz formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie
https://mat.ug.edu.pl/rm2015/?c=matematyka_wazny_skladnik.

view szablon artykułu