Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Archiwum konkursów

Konkurs na plakat promujący matematykę

$image_alt

17 lutego 2015 - 30 kwietnia 2015

Konkurs na plakat promujący matematykę.

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego oraz Centrum Edukacji Nauczycieli zapraszają przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie na plakat promujący matematykę. Celem konkursu jest promocja przedsięwzięcia pn. 2015 – Rok Matematyki na Pomorzu, rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja wiedzy o matematyce, upowszechnienie korzyści płynących z wykorzystania matematyki, oraz promocja województwa pomorskiego. Termin nadsyłania prac trwa od 17 lutego 2015 r. do 30 kwietnia 2015 roku.

Termin wydarzenia

17 lutego 2015 - 30 kwietnia 2015

Kto może wziąć udział?

Konkurs jest skierowany do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
I kategoria: „dzieci" - dzieci uczęszczające do przedszkola lub uczniowie szkoły podstawowej
II kategoria: „młodzież" - uczniowie gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.

Warunki udziału w konkursie

Konkurs trwa od 17.02.2015-30.04.2015. Prace konkursowe można składać osobiście w portierni Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku w godzinach 08:00 – 20:00 lub wysłać do dnia 30 kwietnia 2015 r. na adres:

Centrum Edukacji Nauczycieli
al. gen. Hallera 14
80 – 401 Gdańsk
– z dopiskiem na kopercie: Konkurs na plakat promujący matematykę.

Na odwrocie pracy należy trwale umieścić następujące dane:

 1. imię i nazwisko uczestnika,
 2. kategorię wiekową,
 3. wiek,
 4. tytuł pracy.

Ponadto:

 1. Do pracy konkursowej należy dołączyć wypełnione i podpisane oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Brak załącznika należy uzupełnić w przeciągu 3 dni od momentu powiadomienia przez Organizatora.
 2. Maksymalny format pracy w przypadku kategorii I – A4, kategorii II – A3. Technika wykonania prac dowolna.
 3. W przypadku dodatkowych pytań można skontaktować się z Organizatorami konkursu.
 4. Przesłanie plakatu oznacza, że Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.

Rozstrzygnięcie konkursu

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 15 maja 2015 roku poprzez publikację informacji zawierających tytuły nagrodzonych prac plastycznych oraz imiona i nazwiska zwycięzców na stronie internetowej Roku Matematyki na Pomorzu (www.rokmatematyki.pomorskie.eu), Urzędu Marszałkowskiego (www.pomorskie.eu), Centrum Edukacji Nauczycieli (www.cen.gda.pl) oraz na portalu www.facebook.com/2015RokMatematykiNaPomorzu

Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą telefoniczną w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu.

Nagrody

W konkursie dla laureatów i wyróżnionych przewidziane zostały nagrody rzeczowe. Wręczenie nagród nastąpi nie później niż 15 czerwca 2015 r.

Uwagi dodatkowe

Informujemy iż:

 1. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.
 2. Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w konkursie.
 3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych plakatów/rysunków  (także tych nienagrodzonych)  w publikacjach i/lub działaniach promocyjnych Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych prac w kampaniach reklamowych i/lub materiałach reklamowych Organizatora bez obowiązku wynagradzania dla autora plakatu.
 5. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.
 6. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe.

Kontakt do Organizatorów

Piotr Bojko – p.bojko@pomorskie.eu (Departament Edukacji i Sportu) lub

Anna Włodkowska – anna.wlodkowska@cen.gda.pl  (Centrum Edukacji Nauczycieli).

view szablon artykułu