Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Konkursy

Lubichowskie Zmagania z Matematyką 2015

$image_alt

14 kwietnia 2015 r.

Nazwa wydarzenia

„Lubichowskie Zmagania z Matematyką 2015"

Opis wydarzenia

 1. Konkurs odbędzie się 14 kwietnia 2015 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Lubichowie przy ul. Dworcowej 15 o godz. 1400.
 2. Czas trwania konkursu 60 minut.
 3. Konkurs przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa (SKK).
 4. Uczniowie rozwiązują zadania otwarte przygotowane przez SKK o różnym stopniu trudności.
 5. Prace uczniów są kodowane.
 6. Każdy uczestnik otrzymuje 5 punktów startowych.
 7. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach (dla klas II oraz dla klas III).
 8. W czasie trwania konkursu nie wolno używać kalkulatorów.
 9. SKK sprawdza i ocenia prace uczniów oraz sporządza protokół.
 10. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa.
 11. Za najlepsze wyniki (I, II, III miejsce) przyznane zostaną nagrody.
 12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po zakończeniu konkursu oraz umieszczone na stronie internetowej szkoły http://psplubichowo.republika.pl (w zakładce OGŁOSZENIA i ROK MATEMATYKI). Telefoniczne informacje będzie można uzyskać pod numerem telefonu szkoły: 58 5885225.
 13. Karty zgłoszenia uczestnictwa (maksymalnie 1 uczestnik w każdej kategorii) przyjmowane będą do 10 kwietnia 2015 r.

Termin i miejsce wydarzenia

Konkurs odbędzie się 14 kwietnia 2015 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Lubichowie przy ul. Dworcowej 15 o godz. 1400.

Czas trwania konkursu: 60 minut (po konkursie zapraszamy na przerwę z poczęstunkiem – po przerwie ogłoszenie wyników i wręczenie nagród).

Kto może wziąć udział

Uczniowie kl. II i III szkół podstawowych z powiatu starogardzkiego.                 

Z każdej szkoły tylko jeden uczestnik z każdej kategorii (jeden z kl. II i jeden z kl. III).

Liczba miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 10 kwietnia 2015 r. na KARCIE ZGŁOSZEŃ – do pobrania na stronie internetowej szkoły (w zakładce OGŁOSZENIA I ROK MATEMATYKI).

http://psplubichowo.republika.pl

KARTĘ ZGŁOSZEŃ można przesłać e-mailem lub faksem.

Uczestnicy proszeni są o zabranie przyborów do pisania i kreślenia.

Laureaci będą ogłoszeni na stronie internetowej szkoły.

Kontakt do Organizatorów

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubichowie
ul. Dworcowa 15
83-240 Lubichowo

e-mail: psplubichowo@wp.pl
tel. /fax/: 585885225

Osoba odpowiedzialna za konkurs: Maria Łojewska

view szablon artykułu

Organizatorzy

Współorganizatorzy

Współpracują z nami

Patronat medialny