Aktualności

XII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski "Matematyka to nie tylko liczby".

$image_alt

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku oraz Szkoła Podstawowa Nr 60 w Gdańsku zorganizowały XII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski pt. "Matematyka to nie tylko liczby", który odbył się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza oraz Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku.

Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce w PBW w Gdańsku 24 listopada 2015r.

W konkursie wzięło udział 48 uczniów z 17 szkół podstawowych z Trójmiasta i okolic.

   Celem konkursu była nie tylko popularyzacja literatury pięknej i rozwijanie umiejętności recytatorskich, ale również rozbudzanie zainteresowań matematycznych, pokazanie, że matematyka może być przyjemna i praktyczna.

      Uczniowie szkół podstawowych, którzy wzięli udział w konkursie, przedstawiali przygotowane utwory w kategoriach wiekowych : klasy 0 – 1, klasy 2 – 3 ,

klasy 4 – 6.

Uczniowie sięgnęli po utwory klasyków poezji dziecięcej : Jana Brzechwy, Juliana Tuwima czy Danuty Wawiłow, jak również po utwory Adama Asnyka czy Ludwika Juliana Kerna. Ciekawej interpretacji został poddany fragment prozy Antoine de Saint-Exupéry pt. „Mały Książę", którą przedstawiła Patrycja Buchnowska - uczennica ze  Szkoły Podstawowej Nr 81 w Gdańsku. Inna uczennica Maria Kamola  z SP Nr 42 w Gdańsku sama napisała wiersz „Matematyka", który zaprezentowała podczas konkursu, co zostało przyjęte dużymi brawami.

   Młodzi recytatorzy wykazali się bardzo wysokim poziomem artystycznym

i pomysłowymi kostiumami, co podwyższyło poziom spotkania. Podczas deklamacji wierszy oraz fragmentów prozy można było podziwiać figury geometryczne, przyrządy matematyczne czy liczby i symbole działań.

       Zmagania uczniów oceniała komisja konkursowa, która brała pod uwagę znajomość tekstu, jego interpretację oraz ogólne wrażenie artystyczne. Podczas obrad jury p. Aleksandra Kirczuk poprowadziła wszystkich uczestników w świat matematycznych skojarzeń poprzez zabawy czy rozwiązywanie zagadek. Matematyka była również wiodącym tematem krótkiego wystąpienia p. dr Marty Frankowskiej, gościa honorowego, która reprezentowała Wydział Matematyki, Fizyki

i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, po zakończeniu którego komisja konkursowa ogłosiła wyniki konkursowego zmagania oraz wręczyła nagrody.

Każdy z laureatów otrzymał dyplom oraz nagrodę rzeczową. Oprócz nagród regulaminowych zostały ufundowane nagrody specjalne: Dyrektora PBW w Gdańsku oraz Dyrektora SP Nr 60 w Gdańsku.

Organizatorami XII Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego ze strony SP Nr 60 były: Grażyna Wnorowska, Ewa Sawka, a ze strony PBW w Gdańsku  Aleksandra Kirczuk, która prowadziła konkurs.

Aleksandra Kirczuk

view szablon artykułu

Organizatorzy

Współorganizatorzy

Współpracują z nami

Patronat medialny