Aktualności

Pokaz filmów o tematyce matematycznej na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UG

Zapraszamy w piątek, 8 maja 2015 na pokaz filmów o tematyce matematycznej, który odbędzie się na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Wita Stwosza 57, Gdańsk - Oliwa) w audytorium numer 3. Wstęp wolny.


Konkurs plastyczny „Matematyka jest wszędzie”

"Matematyka jest wszędzie" - pod takim hasłem został ogłoszony konkurs plastyczny dla najmłodszych uczniów z województwa pomorskiego. Ideą, która przyświecała temu wydarzeniu była popularyzacja, promocja i przybliżenie matematyki wśród dzieci ze szkół podstawowych. Matematykę dostrzeżono w przyrodzie, w muzyce, w narzędziach technologicznych, w sklepie i wielu, wielu innych aspektach. Technika wykonania rysunku/plakatu była różnorodna. Oprócz umiejętności plastycznych uczniowie pokazali, że są świetnymi i bystrymi obserwatorami, w pełni świadomymi znaczenia matematyki w życiu każdego człowieka.


Matematyczny Świat w Szkole Podstawowej w Połczynie

15 kwietnia w ramach inicjatywy Rok Matematyki na Pomorzu w Szkole Podstawowej w Połczynie odbyło się przedsięwzięcie – Matematyczny Świat. Na początku przeprowadzono turniej matematyczny dla klasy V i VI – Jeden z siedmiu, który był okazją do poszerzenia i utrwalenia wiedzy. Odpowiedzi uczestników wzbudzały duże zainteresowanie u publiczności, a niektórzy zyskali nawet dopingujących fanów. Następnie przedstawiciele klas I-V rywalizowali w konkursie sportowo – matematycznym - Figury wokół nas. Zespoły miały do pokonania tor przeszkód i rozwiązanie zadań z matematyki.


FINAŁ - IX KONKURSU MATEMATYCZNEGO „MATEMATYKA DLA KAŻDEGO” w Szkole Podstawowej nr 24 w Gdańsku

Zakończył się Międzyszkolny Konkurs Matematyczny MATEMATYKA DLA KAŻDEGO organizowany przez Szkołę Podstawową nr 24 w Gdańsku. Była to już IX edycja konkursu kierowanego do uczniów specjalnych potrzeb edukacyjnych klas IV – VI uczęszczających do klas integracyjnych. W tym roku finał konkursu uświetniła swoją obecnością Pani Emilia Lodzińska (Radna Miasta Gdańska i przyjaciel naszej szkoły), jak również występy finalistów szkolnego konkursu "Mam talent".


XII Matematyczne Warsztaty KaeNemów na Helu

W dniach 17-19 kwietnia 2015 r. na Helu odbyły się Matematyczne Warsztaty KaeNeMów organizowane przez Koło Naukowe Matematyków Uniwersytetu Gdańskiego oraz Naukowe Koło Matematyki Politechniki Gdańskiej. Było to już dwunaste takie spotkanie studentów matematyki. Matematyczne Warsztaty KaeNeMów są coroczną konferencją, która pozwala uczestnikom lepiej się poznać, nawiązać współpracę między kołami oraz poszerzyć wiedzę matematyczną. W tym roku przedstawiciele KNM UG i NKM PG omawiali również wspólne działania w ramach Roku Matematyki na Pomorzu.


Finał Ligi Matematycznej 2014/2015 na Uniwersytecie Gdańskim

20 kwietnia 2015 r. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego odbył się finał konkursu "Liga Matematyczna 2014/2015", organizowanego przez Koło Naukowe Matematyków UG. Uczniowie rozwiązywali test finałowy, po którym zostali zaproszeni na poczęstunek i omówienie zadań konkursowych przez Wiceprezesa KNM UG, Pawła Bytnera. Następnie odbyło się ogłoszenie wyników i rozdanie nagród - wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!


Lubichowskie zmagania z matematyką 2015

14 kwietnia 2015r. odbył się w Publicznej Szkole Podstawowej w Lubichowie Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „Lubichowskie zmagania matematyką 2015", który został zgłoszony jako wydarzenie w ramach Roku Matematyki na Pomorzu. Główne cele konkursu to: rozwijanie zainteresowań matematycznych oraz logicznego myślenia; umożliwienie uczniom konfrontacji własnych osiągnięć z osiągnięciami rówieśników; popularyzacja matematyki. Organizatorkami konkursu były: Maria Łojewska i Mirosława Kwaśniewska przy współpracy Justyny Adrych, Grażyny Czapiewskiej, Małgorzaty Zaborowskiej, Elwiry Kamińskiej i Beaty Paluchowskiej. Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas II i III szkół podstawowych z terenu powiatu starogardzkiego.


Trzeci wykład z cyklu „Świat jest matematyczny”

Dnia 17 kwietnia 2015 w auli Rektoratu Akademii Pomorskiej w Słupsku niezwykle interesujący wykład pt. „Możliwe i niemożliwe w matematyce" wygłosił profesor dr hab. Władysław Wilczyński, wybitny matematyk z Uniwersytetu Łódzkiego. Był to trzeci wykład z cyklu „Świat jest matematyczny", uświetniający obchody Roku Matematyki na Pomorzu.


Finał XIV Ligi Matematycznej im. Zdzisława Matuskiego

Już po raz CZTERNASTY Instytut Matematyki Akademii Pomorskiej w Słupsku wspólnie z I Liceum Ogólnokształcącym organizują LIGĘ MATEMATYCZNĄ dla najzdolniejszych matematycznie uczniów.


IV Festiwal Twórczości – „Impresje matematyczne”

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SZTUMIE oraz STAROSTWO POWIATOWE W SZTUMIE.
Serdecznie zapraszamy z każdej szkoły jeden pięcioosobowy zespół złożony z uczniów z klas VI szkół podstawowych, każdego gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej, wraz z opiekunem, na IV Festiwal Twórczości – „Impresje matematyczne"- |Powiatowy Dzień Matematyki przygotowany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Sztumie, który odbędzie się w Sali Kino- Teatru przy Sztumskim Centrum Kultury, ul. Reja 13, w godz. 10:00 – 14:00, w dniu 30.04.2015r.


IV Seminarium „Bez matematyki kariery nie zrobisz” 26-27 marca 2015 r.

W dniach 26-27 marca 2015 r. odbyło się IV Seminarium „Bez matematyki kariery nie zrobisz. Efekty wsparcia EFS w rozwijaniu kompetencji kluczowych w województwie pomorskim". Seminarium to stanowiło kontynuację spotkań z cyklu „Bez matematyki kariery nie zrobisz" organizowanych na Politechnice Gdańskiej od roku 2006 r. Tegoroczne Seminarium było jednym z kluczowych wydarzeń ogłoszonego przez Samorząd Województwa Pomorskiego Roku Matematyki na Pomorzu. Od samego początku Seminarium to było organizowane wspólnie z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, a następnie także z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Do jego współorganizacji w tym szczególnym roku zaproszone zostały także Akademia Pomorska w Słupsku i Uniwersytet Gdański.


Drugi wykład z cyklu „Świat jest matematyczny”

27 marca 2015 roku (godz. 13.00) odbył się drugi wykład z cyklu "Świat jest matematyczny" . Wykład p.t. "Matematyka w wyborach" wygłosił dr Krzysztof Ciesielski z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Auli gmachu głównego Politechniki Gdańskiej . Słuchaczami byli głównie uczniowie i ich nauczyciele uczestniczący w IV seminarium "Bez matematyki kariery nie zrobisz" (na sali było grubo ponad 200 osób).


Matematyczne ADEino – matematyczny bieg na orientację

W dniach 31.03 oraz 01.04.2015 r. w Parku Reagana odbył się organizowany przez Akademię Dobrej Edukacji im. M. Płażyńskiego Matematyczny bieg na orientacje ADEino. Do udziału w biegu zaprosiliśmy uczniów klas IV -VI szkół podstawowych oraz gimnazjów.


Konkurs „OD SZKOLNIAKA DO ŻAKA”

W październiku 2014 roku ruszyła pierwsza edycja konkursu „OD SZKOLNIAKA DO ŻAKA" adresowana do uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych. Jego pomysłodawcami i zarazem organizatorami byli członkowie Zespołu ds. Współpracy ze Szkołami Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Politechniki Gdańskiej Przewodnictwem Komisji Konkursowej został dr Stanisław Domachowski.


IV Seminarium „Bez matematyki kariery nie zrobisz” - 2 dzień w Akademii Pomorskiej w Słupsku

W dniach 26- 27 marca 2015 r. odbyło się IV Seminarium „Bez matematyki kariery nie zrobisz". Efekty wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego w rozwijaniu kompetencji kluczowych w województwie pomorskim. Seminarium zorganizowane zostało przez trzy uczelnie - pomysłodawców ustanowienia roku 2015 – Rokiem Matematyki na Pomorzu, Uniwersytet Gdański, Politechnikę Gdańską oraz Akademię Pomorską w Słupsku. 26 marca seminarium odbyło się na Politechnice Gdańskiej. Drugi dzień seminarium, 27 marca, zorganizowany na każdej z uczelni niezależnie, w Akademii Pomorskiej miał charakter popularyzatorski i przebiegał pod hasłem „Gdzie spojrzeć, wszędzie matematyka".


Organizatorzy

Współorganizatorzy

Współpracują z nami

Patronat medialny