Aktualności

Święto Matematyki w Szkole Podstawowej w Łebczu

W poniedziałek 23.03.2015 w Szkole Podstawowej w Łebczu uczniowie klas III, IV, V, VIa i VIb wzięli udział w warsztatach pt.: „Święto Matematyki". Całe przedsięwzięcie miało na celu przybliżenie młodym ludziom istnienia matematyki w otaczającym nas życiu.


Wieczór z liczbą π w Żukowie

W dniu 13 marca 2015 roku w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie, w ramach inicjatywy „Rok Matematyki na Pomorzu", odbył się „Wieczór z liczbą ". Tę matematyczną imprezę zaszczycili swoją obecnością wiceburmistrz Żukowa - Tomasz Szymkowiak, wicestarosta powiatu kartuskiego - Bogdan Łapa, dyrekcja i grono pedagogiczne, uczniowie i ich rodzice.


Święto liczby Pi w 20-tym ZS w Gdyni

W dniu 16-tego marca 2015 r. odbył się wykład o hipotezie normalności liczby pi (która w szczególności głosi, że w jej rozwinięciu dziesiętnym znajduje się dowolny, skończony ciąg cyfr).

Międzynarodowy dzień liczby Pi w drugim ZSO w Elblągu

W dniu 13 marca 2015 r. dla uczniów klas matematycznych (około 100 osób) przedstawiono godzinny wykład "Pi razy oko nieskończoność". Miał on odpowiedzieć na pytanie Czy istnieje jakaś regularność w nieskończonym rozwinięciu liczby pi? Potraktowano to, jako pretekst do krótkiego omówienia podstawowych paradoksów związanych z pojęciem nieskończoności aktualnej, a na ich bazie wprowadzono definicję zbioru nieskończonego oraz zarys teorii mocy.

Ogródek matematyczny w Gdańskiej Autonomicznej Szkole Podstawowej

Wydarzenie odbyło się w ramach Święta liczby Pi przeprowadzonego w ramach Pomorskiej Nocy Matematyki. Uczestnikami byli uczniowie trzech klas: 1a, 1b i 1 c. Łącznie około 70-cioro uczniów.

Matematyczny Dzień Wiosny, Matematyka w Terenie w Szkole w Sztutowie

W dniu 20 marca 2015 r. w Zespole Szkół im. Pamięci Ofiar Stutthofu w Sztutowie, w ramach inicjatywy „Rok Matematyki na Pomorzu", odbył się „Matematyczny Dzień Wiosny, Matematyka w Terenie". W tej matematycznej imprezie wzięło udział ponad 200 osób. Obecna była dyrekcja i grono pedagogiczne, uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz ich rodzice.

Dzień drugi IV Seminarium „Bez matematyki kariery nie zrobisz” na Uniwersytecie Gdańskim

Wydarzenie to miało miejsce w piątek 27 marca 2015. Przygotowano bogatą ofertę wykładów, warsztatów i matematycznych aktywności dla uczniów z pomorskich szkół. Wszystkie proponowane zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, a Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG tego dnia odwiedziło około półtora tysiąca uczniów z klas 4-6 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Fotogaleria z IV Seminarium „Bez matematyki kariery nie zrobisz"

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z pierwszego dnia Seminarium.

IV Seminarium „Bez matematyki kariery nie zrobisz."

IV Seminarium "Bez matematyki kariery nie zrobisz" to jedno z kluczowych wydarzeń Roku Matematyki na Pomorzu. Pierwszy dzień, 26 marca, dedykowany jest nauczycielom, przedstawicielom samorządów i środowiska gospodarczego. Wykłady i warsztaty drugiego dnia (27 marca) przygotowano dla gimnazjalistów i uczniów szkół średnich. Seminarium na stałe wpisało się w kalendarz najważniejszych imprez integrujących środowisko oświatowe i akademickie Pomorza wokół problematyki nauczania matematyki na różnych szczeblach edukacji i jej znaczenia w życiu codziennym. Jego celem jest podkreślenie znaczenia umiejętności matematycznego sposobu myślenia, zarówno w kontekście kariery zawodowej, jak i w rozwoju osobistym. Organizatorzy chcą zwrócić uwagę na potrzebę rozbudzania od najmłodszych lat zainteresowania matematyką, naukami ścisłymi i techniką. Chcą również zachęcić młodych ludzi do kształcenia się, a później pracy w dziedzinach związanych z matematyką, naukami ścisłymi i techniką.

Pomorska Noc Matematyki na UG

W dniach 13 i 14 marca 2015 r. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego świętowano Pomorską Noc Matematyki.

Dzień Liczby π

Relacja filmowa z Dnia Liczby Pi, imprezy matematycznej, którą w ramach Roku Matematyki, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe zorganizowało w Centrum Hewelianum.

Noc matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach

W nocy z 13 na 14 marca 2015r. w ramach Pomorskiej Nocy Matematyki iDnia Liczby Pi odbyła się w Naszej szkole Noc z Matematyką. Uczniowie klasy 2 T i 4 T od godziny 20:00 do 6:00 rozwiązywali rebusy i zagadki matematyczne oraz brali udział w konkursach. Uczestnicy, podzieleni na trzyosobowe zespoły, układali między innymi wiersze dotyczący liczby Pi oraz tworzyli rebusy z wykorzystaniem tej liczby.

Infor-mat-fiz buszują w zamku

Nocą z 13 na 14 marca 2015 roku uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu, którzy są uczestnikami Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Kwidzyńskim zdobywali zakątki naszego Zamku.

Noc matematyki w Redzie

Klasy 2a (wychowawczyni Hanna Zwierzyca) i 2b (wych. Mariola Szreder) przystąpiły do projektu Rok Matematyki na Pomorzu. Jednym z wydarzeń podczas trwania tego przedsięwzięcia była Pomorska Noc Matematyki z 13 na 14 marca 2015r. Nasi uczniowie spędzili w szkole wieczór bawiąc się matematyką. Podzieleni na grupy zajmowali się między innymi sklejaniem brył, rozwiązywaniem krzyżówek, wykreślanek, modelowaniem z masy solnej, układaniem tangramów, rozwiązywaniem zagadek logicznych i matematycznego sudoku.

Drzwi do gabinetów otwieramy szyframi

Liczby, ułamki, wykresy nie takie straszne, jak się wydają !!! 13 marca, w piątek w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kwidzynie, tak jak w wielu innych szkołach na Pomorzu zorganizowano noc matematyki.

Organizatorzy

Współorganizatorzy

Współpracują z nami

Patronat medialny